Samsung Galaxy S23 (Snapdragon)

发布时间 February 2023

豪华型 ($600-800)
Samsung Galaxy S23 (Snapdragon)

各项分数


133
camera
摄像头总体分数 i
133
45
Xiaomi Redmi 12C
最高分 156
最高分
Huawei P60 Pro

子分数

照片 i
129
50
Xiaomi Redmi 12C
最高分 159
最高分
Huawei P60 Pro
散景 i
70
20
Xiaomi Redmi 12C
最高分 80
最高分
Huawei P60 Pro
预览 i
72
34
Fairphone 4
最高分 91
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max
变焦 i
126
15
Oppo A77 5G
最高分 158
最高分
Huawei P60 Pro
视频 i
137
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 149
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max

用例

最高分 146

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 132

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

148
display
屏幕总体分数 i
148
52
Realme C21
最高分 152
最高分
Samsung Galaxy Z Fold5

子分数

易读性 i
158
40
Realme C21
最高分 160
最高分
Samsung Galaxy Z Flip5
色彩 i
135
49
Xiaomi Black Shark 3 Pro
最高分 164
最高分
Vivo X90 Pro+
视频 i
最高分 Best
40
Realme C21
162
运动 i
154
54
Realme C21
最高分 155
最高分
Huawei P40 Pro
触控 i
155
40
Realme C21
最高分 168
最高分
Samsung Galaxy Z Fold5
伪像 i
109
40
Crosscall Action-X5
最高分 161
最高分
Xiaomi Mix Fold 2
133
audio
音频总体分数 i
133
86
Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon)
最高分 161
最高分
Black Shark 5 Pro

子分数 & 用例

播放 i
131
74
Nokia 7.2
最高分 163
最高分
Black Shark 5 Pro

用例

最高分 172

听音乐

使用智能手机的内置扬声器测试

最高分 161

看视频

使用智能手机的内置扬声器测试

最高分 156

游戏

使用智能手机的内置扬声器测试

录音 i
136
88
Fairphone 4
最高分 157
最高分
Black Shark 5 Pro

用例

最高分 156

生活视频

开启手机主摄像头来测试

最高分 164

自拍视频

开启手机前置摄像头来测试

最高分 157

音乐会

开启手机主摄像头来设置

109
battery
18名

豪华型 ($600-800)

电池总体分数 i
109
75
Samsung Galaxy S22 (Exynos)
最高分 152
最高分
Honor Magic5 Lite 5G

子分数

续航 i
100
55
Xiaomi 12 Pro
最高分 188
最高分
Honor X7a
充电 i
111
72
Wiko Power U20
最高分 218
最高分
Realme GT Neo 5 (240W)
效率 i
134
47
Xiaomi 12 Pro
最高分 154
最高分
Oppo Reno6 5G

重点性能

电池寿命
2 days 3h
电池寿命
充电80%
0h50
充电80%
完全充满电
1h39
完全充满电
充电5分钟之后
3h04 续航
充电5分钟之后

主要规格


146.3 x 70.9 x 7.6mm

尺寸

5G
双卡

网络

抗水
IP68

防护

无线

充电

128/256/512 GB

存储

广角, 超广角, 长焦镜头

摄像头
更多规格