Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

发布时间 February 2012

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM
选择对比(最多3项)
发布日期07/02/2012 
参考价格(美元) 800  
光圈f/ 2.8  
对焦范围(毫米) 24  
滤镜直径(毫米) 58 
最大直径(毫米) 68.4 
镜头卡扣类型Canon EF  
镜头防抖IS  
自动对焦马达USM  
变焦类型  
前置旋转装置  
三脚架卡扣No  
颜色Black  
全手动对焦  
镜片数量11  
镜片组数量9  
光栅类型  
圆形光圈  
长度(毫米)55.7  
重量(克)280  

部分项目可能缺省,我们会尽快更新