Honor Magic V2

发布时间 January 2024

超高端型 (>$800)

优势 & 不足


优势

  • 适合拍摄风景图像
  • 在所有使用情况下都能获得非常流畅的屏幕体验

不足

  • 视频拍摄表现一般
  • 阳光下屏幕可读性较差

各项分数


117
camera
摄像头总体分数 i
117
45
Samsung Galaxy A05s
最高分 163
最高分
Huawei Pura 70 Ultra

子分数

照片 i
109
50
Xiaomi Redmi 12C
最高分 169
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
散景 i
65
20
Xiaomi Redmi 12C
最高分 85
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
预览 i
64
34
Fairphone 4
最高分 91
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max
变焦 i
127
15
Oppo A77 5G
最高分 164
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
视频 i
120
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 158
最高分
Apple iPhone 15 Pro

用例

最高分 154

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 138

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

151
display
2024
屏幕总体分数 i
151
82
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 157
最高分
Honor Magic6 Pro

子分数

易读性 i
160
74
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 164
最高分
Samsung Galaxy S24 Ultra
色彩 i
145
104
Apple iPhone 12 Pro
最高分 165
最高分
Google Pixel 8
视频 i
151
65
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 163
触控 i
135
79
Samsung Galaxy A52 5G
最高分 164
最高分
Google Pixel 7 Pro

主要规格


156.7 x 74 x 10.1mm

尺寸

5G
单卡

网络

无防水性
无IP防护等级

防护

仅支持有线

充电

256/512/1024 GB

存储

超广角, 广角, 长焦镜头

摄像头
更多规格