Samsung Galaxy A35 5G

发布时间 March 2024

进阶型 ($200-400)

优势 & 不足


优势

  • 适合在户外条件下拍摄静态物体
  • 户外条件下屏幕可读性良好

不足

  • 低光环境下屏幕性能表现一般
  • 在阳光下观看屏幕时,照片的显示效果可能会不自然

各项分数


104
camera
摄像头总体分数 i
104
45
Samsung Galaxy A05s
最高分 163
最高分
Huawei Pura 70 Ultra

子分数

照片 i
107
50
Xiaomi Redmi 12C
最高分 169
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
散景 i
50
20
Xiaomi Redmi 12C
最高分 85
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
预览 i
52
34
Fairphone 4
最高分 91
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max
变焦 i
71
15
Oppo A77 5G
最高分 164
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
视频 i
110
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 158
最高分
Apple iPhone 15 Pro

用例

最高分 154

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 138

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

143
display
2024
屏幕总体分数 i
143
82
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 157
最高分
Honor Magic6 Pro

子分数

易读性 i
140
74
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 164
最高分
Samsung Galaxy S24 Ultra
色彩 i
135
104
Apple iPhone 12 Pro
最高分 165
最高分
Google Pixel 8
视频 i
157
65
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 163
最高分
Samsung Galaxy S23
触控 i
136
79
Samsung Galaxy A52 5G
最高分 164
最高分
Google Pixel 7 Pro
101
battery
39名

进阶型 ($200-400)

电池总体分数 i
101
75
Samsung Galaxy S22 (Exynos)
最高分 160
最高分
Oppo Find X7 Ultra

子分数

续航 i
102
55
Xiaomi 12 Pro
最高分 195
最高分
Honor X7b
充电 i
106
72
Wiko Power U20
最高分 218
最高分
Realme GT Neo 5 (240W)
效率 i
89
47
Xiaomi 12 Pro
最高分 154
最高分
Oppo Reno6 5G

重点性能

电池寿命
2 days 1h
电池寿命
充电80%
0h51
充电80%
完全充满电
1h41
完全充满电
充电5分钟之后
2h54 续航
充电5分钟之后

主要规格


161.6 x 77.9 x 8.2mm

尺寸

5G
单卡

网络

抗水
IP67

防护

仅支持有线

充电

128/256 GB

存储

超广角, 广角, 远距微距

摄像头
更多规格