Xiaomi Redmi Note 13 5G

发布时间 December 2023

进阶型 ($200-400)

各项分数


91
camera
10名

进阶型 ($200-400)

摄像头总体分数 i
91
45
Samsung Galaxy A05s
最高分 163
最高分
Huawei Pura 70 Ultra

子分数

照片 i
89
50
Xiaomi Redmi 12C
最高分 169
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
散景 i
50
20
Xiaomi Redmi 12C
最高分 85
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
预览 i
59
34
Fairphone 4
最高分 91
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max
变焦 i
80
15
Oppo A77 5G
最高分 164
最高分
Huawei Pura 70 Ultra
视频 i
87
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 158
最高分
Apple iPhone 15 Pro

用例

最高分 154

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 138

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

94
battery
41名

进阶型 ($200-400)

电池总体分数 i
94
75
Samsung Galaxy S22 (Exynos)
最高分 157
最高分
Honor Magic6 Pro

子分数

续航 i
93
55
Xiaomi 12 Pro
最高分 195
最高分
Honor X7b
充电 i
111
72
Wiko Power U20
最高分 218
最高分
Realme GT Neo 5 (240W)
效率 i
69
47
Xiaomi 12 Pro
最高分 154
最高分
Oppo Reno6 5G

重点性能

电池寿命
2 days 2h
电池寿命
充电80%
0h53
充电80%
完全充满电
1h24
完全充满电
充电5分钟之后
3h56 续航
充电5分钟之后

主要规格


161.11 x 74.95 x 7.6mm

尺寸

4G
双卡

网络

防水
IP54

防护

仅支持有线

充电

128/256 GB

存储

广角, 超广角

摄像头
更多规格