Sony Xperia 10 IV

发布时间 May 2022

中高端 ($400-600)

优势 & 不足


优势

  • 适用于夜间阅读
  • 在室内使用时,屏幕的色彩呈现令人愉快
  • 屏幕上的视频播放流畅

不足

  • 屏幕不支持HDR10和UHD
  • 屏幕在户外亮度不足
  • 在浏览网页、玩游戏和浏览图片应用的触摸流畅度有限

各项分数


63
camera
18

中高端 ($400-600)

摄像头总体分数 i
63
46
Oppo A57
最高分 149

子分数

照片 i
52
50
Xiaomi Redmi Note 11S 5G
最高分 152
散景 i
55
25
Crosscall Action-X5
最高分 80
预览 i
51
34
Fairphone 4
最高分 91
变焦 i
64
15
Oppo A77 5G
最高分 151
视频 i
73
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 149

用例

最高分 142

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 122

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

100
display
23

中高端 ($400-600)

屏幕总体分数 i
100
52
Realme C21
最高分 149

子分数

易读性 i
119
40
Realme C21
最高分 160
色彩 i
129
49
Xiaomi Black Shark 3 Pro
最高分 163
最高分
Sony Xperia 5 IV
视频 i
48
40
Realme C21
最高分 162
运动 i
107
54
Realme C21
最高分 155
最高分
Huawei P40 Pro
触控 i
111
40
Realme C21
最高分 165
最高分
OnePlus 9
伪像 i
84
40
Crosscall Action-X5
最高分 149
最高分
LG Wing
138
battery
5

中高端 ($400-600)

电池总体分数 i
138
75
Samsung Galaxy S22 (Exynos)
最高分 146
最高分
Oppo Reno6 5G

子分数

续航 i
177
55
Xiaomi 12 Pro
最高分 182
最高分
Wiko Power U30
充电 i
93
72
Wiko Power U20
最高分 181
最高分
Realme GT Neo 3
效率 i
143
47
Xiaomi 12 Pro
最高分 154
最高分
Oppo Reno6 5G

重点性能

电池寿命
3 days 8h
电池寿命
充电80%
1h45
充电80%
完全充满电
2h36
完全充满电
充电5分钟之后
3h24 续航
充电5分钟之后

主要规格


153 x 67 x 8.3mm

尺寸

5G
双卡

网络

防水
IP65/68

防护

仅支持有线

充电

128 GB

存储

广角, 超广角, 长焦镜头

摄像头
更多规格